YKB - Repetition

Kraven i den nya lagen gäller från och med den tionde september 2008 för förare av buss i yrkestrafik. Ett år senare, den tionde september 2009 införs motsvarande krav för förare av tung lastbil i yrkestrafik. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget för hela EU och den gäller för förare av transporter med körkortsbehörigheterna C, CE, D och DE.

Kompetenskraven innebär i stort att förarna ska ha kunskap om fordon och olika typer av transporter. De ska också känna till de regler och bestämmelser som styr hur godstransporter och persontransporter ska genomföras.

Repetitionsutbildningen YKB innefattar 35 timmar lärarledd lektion, uppdelad över fem delkurser. Man måste ha gått alla fem delkurser inom en fem års period. Viktigt att veta är att i vissa länder inom EU måste repetitionsutbildningenha gåtts redan tidigare än Sverige.

Läs mer om YKB C Repetition för lastbil
Läs mer om YKB D Repetition för buss