Kurser

En sammanfattning av vårt kursutbud.
1

ADR 1.3 utbildning - Utbildning för all personal som är delaktig i transport av farligt gods. Läs mer

2

ADR Grundkurs - En grundläggande utbildning för förare av farligt gods.
Läs mer

3

ADR Special Tank - Utbildning för transport av farligt gods i tank.
Läs mer

4

ADR Special Klass 1 - Utbildning för transport av explosiva ämnen och föremål. Läs mer

5

ADR Special Klass 7 - Utbildning för transport av radioaktiva ämnen och föremål. Läs mer

6

ADR Repetition - Utbildningar för att förnya ditt ADR-intyg.
Läs mer

7

Yrkekompetensbevis C Lastbil - Utbildning för förare av tung lastbil i yrkestrafik. Läs mer

8

Yrkekompetensbevis D Buss - Utbildning för förare av buss i yrkestrafik. Läs mer

9

Yrkekompetensbevis Repetition -
35 timmar för fem delkurser.
Läs mer