YKB C - Lastbil

Grundutbildningen är 280 timmar och omfattar

  • Säkerhetsbestämmelser
  • Avancerad träning i rationell körning
  • Tillämpning av lagar och regler för yrkestrafiken
  • Trafiksäkerhet
  • Miljö
  • Hälsa
  • Service och transportlogistik

Det finns också möjlighet att gå en förkortad grundutbildning på 140 timmar. Den är avsedd för dem som är 23 år och äldre och utbildar sig till yrkesförare av buss och för dem som är 21 år och äldre och utbildar sig till yrkesförare av lastbil. Ämnesinnehållet i utbildningen är samma som i grundutbildningen, men varje ämne får mindre undervisningstid. Kraven i provet är dock lika som för den längre utbildningen.

Ring för information om nästa kurs, 0737-349154. Ort: Göteborg

INTRESSEANMÄLAN