ADR Klass 7

Transport av radioaktiva ämen och föremål

Om du transporterar radioaktiva ämnen, behöver du både grundutbildningen samt denna specialutbildning.

Kursen är upplagd över åtta lektioner. Vilka man vanligtvis genomför under en dag.

Komarkens Trafikskola erbjuder utbildning för företag och privatpersoner under lördag eller söndag. Detta för att många har svårt att komma ifrån sina ordinarie arbeten. Självklart arrangeras kurser vid förfrågan även under vardagar.

Kursen innefattar följande

  • Grundläggande om joniserande strålning
  • Krav på förpackningar och typ av kolli
  • Märkning och etikettering
  • Transporthandlingar
  • Märkning av fordon
  • Arbetsbestämmelser
  • Prov och genomgång

Ring för information om nästa kurs, 0737-349154. Ort: Göteborg

INTRESSEANMÄLAN