ADR Tank

Transport av farligt gods i tank

Om du transporterar farligt gods i tank, behöver du både grundutbildningen samt denna specialutbildning.

Kursen är upplagd över tretton lektioner. Vilka man vanligtvis genomför under två dagar.

Komarkens Trafikskola erbjuder utbildning för företag och privatpersoner under lör-sön. Detta för att många har svårt att komma ifrån sina ordinarie arbeten. Självklart arrangeras kurser vid förfrågan även under vardagar.

Kursen innefattar följande

  • Begreppet tanktransport
  • Särskilda krav på fordon och tank
  • Transporthandlingar
  • Märkning och etikettering
  • Trafiksäkerhet
  • Arbetsbestämmelser
  • Uppställning
  • Särskilda åtgärder vid brand och spill
  • Prov och genomgång

Ring för information om nästa kurs, 0737-349154. Ort: Göteborg

INTRESSEANMÄLAN