ADR Grundutbildning

Grundläggande förarintyg

Vid transport av farligt gods måste föraren genomgå en grundläggande utbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

En grundkurs består av 18 lektioner, under tre dagar.

Komarkens Trafikskola erbjuder utbildning för företag och privatpersoner under helger, fre-sön. Detta för att många har svårt att komma ifrån sina ordinarie arbeten. Självklart arrangeras kurser vid förfrågan även under vardagar.

Kursen innefattar följande

 • Vad innebär begreppet farligt gods?
 • Internationella överenskommelser och nationell lagstiftning
 • Klassificeringskriterier, hälso- och miljörisker
 • Märkning av kollin och overpack
 • Lättnader från bestämmelserna
 • Transporthandlingar
 • Samlastningsbestämmelser
 • Fordonsmärkning
 • Hantering, stuvning och lastsäkring
 • Fordonsutrustning, uppställning av fordon, vägvalsstyrning, tunnelsäkerhet,
  transportskydd, mm.
 • Åtgärder vid brand och spill samt första hjälpen
 • Prov och genomgång

Ring för information om nästa kurs, 0737-349154. Ort: Göteborg

INTRESSEANMÄLAN