YKB - Grundutbildning

Kraven i den nya lagen gäller från och med den tionde september 2008 för förare av buss i yrkestrafik. Ett år senare, den tionde september 2009 införs motsvarande krav för förare av tung lastbil i yrkestrafik. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget för hela EU och den gäller för förare av transporter med körkortsbehörigheterna C, CE, D och DE.

De förare som inte har körkortsbehörigheterna C, CE, D och DE när de nya bestämmelserna träder i kraft måste skaffa grundläggande kompetens för att få ett yrkeskompetensbevis. Det sker genom en grundutbildning som avslutas med ett teoretiskt prov som ska vara godkänt.

Grundutbildningen är 280 timmar. Det finns också möjlighet att gå en förkortad grundutbildning på 140 timma som är avsedd för dem som är 23 år och äldre och utbildar sig till yrkesförare av buss och för dem som är 21 år och äldre och utbildar sig till yrkesförare av lastbil.

Läs mer om YKB C för lastbil
Läs mer om YKB D för buss