ADR Specialkurser

Specialkurserna kräver godkänt resultat på grundkursen
Grundkursen måste kompletteras med specialkurser om föraren ska ha behörighet att transportera
  1. explosiva ämnen och föremål i klass 1
    Läs mer
  2. radioaktiva ämnen i klass 7
    Läs mer
  3. farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter
    Läs mer
En specialkurs för explosiva ämnen och föremål respektive radioaktiva ämnen, består av 8 lektioner vardera. En specialkurs för tanktransport består av 13 lektioner.