ADR Repetition

Förnya ditt intyg inom fem år

ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste repetitionsutbildning genomgås med godkänt resultat. Repetitionsutbildning ges av utbildningsorganisationerna som är godkända av MSB.

Observera att repetitionsutbildningen måste vara avslutad, med godkänt resultat från examinationen, innan ADR-intygets giltighet har gått ut. Om giltigheten har gått ut måste en ordinarie utbildning genomföras, det vill säga en ny grundkurs kompletterad med eventuella specialkurser.

Repetitionsutbildningens innehåll och längd är beroende av vilka delar som ska repeteras, normalt är den två till tre dagar beroende på behörighet .

INTRESSEANMÄLAN